DA300 метан компрессорининг

Метан ёқилғи қуйиш (АГТКШ) станцияларида FORNOVO GAS (Италия) метан учун компрессорларини қўллаш шу билан асосланганки, улар мойланмайдиган ва электр энергия сарф этилиши бўйича энг яхши тавсифларга эга ҳисобланади. Метан станциясида 1 м3 сиқишга – энергия харажатлари тахминан 0.16 кватт дан 0,22 кВт гача ташкил қилиши мумкин, бу эса газли СNG АГТКШ учун компрессор ускуналарининг барча ишлаб чиқарувчилари орасида энг яхши кўрсатқич ҳисобланади.

• Цилиндрларни мойламасдан табиий газни сиқиб ҳайдаш учун қурилманинг конструкцияси АЁҚШ метан станциясида CNG узатиш тизимига мой тушишини истисно қилиш имконини беради. Газ билан бирга мой бўлмаслиги автомобилнинг мотори ва газ-баллон ускуналарига ижобий таъсир қилади. Бу АГТКШ – метан станцияларида компрессор ускуналаридан кафолатли фойдаланиш имконини беради. Форново Газ АГТКШ станциясида CNG тўлдирилганидан сўнг, ҳаттоки манфий ҳароратларда ҳам, мой бўғлари йўқлиги туфайли анча яхшироқ ишлайди.
• Итальялик FORNOVO GAS метан компрессорининг конструкцияси аналогларидан фарқли улароқ compressor поғоналарининг юкламасини туширишни назарда тутади, бу эса ускунанинг умумий габаритларини ва метан учун компрессорнинг механик қисмларига юкламани камайтириш имконини беради. FORNOVO GAS АГТКШ метан станциялари учун сиқиш бўйича газ қурилмаларида прогрессив технологиялар қўлланилган бўлиб, улар CNG оптимал иш унумдорлигини, максимал мослашишни ва созланиш имконини таъминлайди. Бутун тизимнинг ишлаш самарадорлигини яхшилаш учун муҳим технологик ва конструкторлик яхшиланишлар бажарилган.
• Қуйи тебраниш даражаси мураккаб ишлаб чиқариш технологиялар ва газмотор ёқилғи учун компрессорнинг ички компонентларини мувозанатлаш ёрдамида эришилган бўлиб, улар бутун машинани ташқи мувозанатлаш тизимисиз бажариш имконини беради.
Мотор-компрессорнинг тўғридан-тўғри боғланиши (шкив ва камарларсиз), бундай боғланиш натижаси бўлиб айланувчи элементларга минимал даражада хизмат кўрсатиш ва компрессорнинг максимал термодинамик самарадорлиги ҳисобланади. Мой-газ муҳитларининг ажратилиши (компрессор цилиндрлари мойлашсиз). Цилиндрлар штокида иккиланган зичланиш тизими ёрдамида КПГ мойлаш мойидан тўлиқ изоляцияланган. Ушбу тизим босим остида цилиндрларни мойлаш йўқлиги билан бирга сиқиб ҳайдалган газда минимал эҳтимолдаги газ таркибини таъминлайди, бу эса, ўз навбатида, моторнинг оптимал иш унумдорлигини ва чиқувчи газларнинг максимал тозалигини кафолатлайди.
Пуфлаб тозалаш тизими зарур бўлмаслиги. Клапанлар туртгичлари тизими туфайли сиқиб ҳайдаш бўйича қурилма байпасни қўлламасдан цилиндрларда сиқилган газ мавжуд бўлганида ҳам осон ишга туширилиши мумкин (ҳар бир поғона клапанлар туртгичларига эга). Бундай ечим компрессорни ўрнатиш учун зарур бўлган майдонни тежаш ва компрессорнинг шовқин даражасини пасайтириш имконини беради. Сув билан совитиш тизими, сиқиб ҳайдалган газ ва компрессор цилиндрлари сув совитишга эга. Хусусан, цилиндрларни совитиш зичлагичлардан узоқ вақт давомида фойдаланишни таъминлайди. Бундан ташқари, цилиндрлар атрофидаги сув ғилофи газни сиқишнинг шовқин даражасини пасайтиради.

Иккиланган таъсрли цилиндрларда (фақат DA 300 серияси) шовқин даражаси ускуна юзасидан 1 м масофада 75 дб(A) дан кам. FORNOVO GAS компрессорлари ва GasVector компрессор модуллари муайян объектлар учун буюртмачиларнинг индивидуал эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, маҳсулотга қўйиладиган умумий талабларга мувофиқ ишлаб чиқарилади. SA200 ва DA300 компрессорларининг ишчи диапазони: ўрнатилган қувватнинг 22 дан 400 кВт гача, SA200 ва DA300 сериялари компрессорлари 22 кВт дан 55 кВт (SA200) гача ва 55 кВт дан 400 кВт (DA300) гача қувватга эга электр моторлар билан компрессорнинг умумий тузилмасини ҳеч қандай ўзгартиришсиз ишга туширилиши мумкин. Ушбу тавсифлар иш унумдорлигига қўйиладиган турли талабларни қондириш имконини бериб, иш унумдорлигини ошириш учун цилиндрлар гильзалари, поршенларни алмаштириш ва, зарур бўлганда, янада кучлироқ электр моторни ўрнатиш етарлидир.

АСОСИЙ ТАВСИФЛАР:
• Битта сарфланган килоВатт ҳисобига юқори иш унумдорлиги
• Сиқилган газ кубометри бирлигига минимал чиқимлар
• Пасайган босимда ишни бошлаши мумкин
• Тебранишлар йўқлиги
• Мойланмайдиган цилиндрлар
• Мойнинг қуйи сарфи ёки OIL FREE ҳолатида сарф бўлмаслиги
• Тўлиқ автоматик ишлаши
• Чиқишдаги босим 350 баргача
• Техник хизмат кўрсатиш учун минимал харажатлар
• Киришда турли босим даражалари учун лойиҳалаштирилган
• Оптимал мувозанатлашган
• Қуйи шовқинлик
• Ҳар қандай қўллаш учун мос келади: АГТКШ, Биогаз, Нефть ва Газ
• Узлуксиз ишлаш учун яратилган
• Газ кириш/чиқишининг автоматик ёпиш тизими

СТАНДАРТ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Масофадан назорат қилишнинг интеграцияланган тизими
• Аварияларни sms/email ёрдамида бошқариш
• Рангли монитор 12”
• Тўлдиришнинг компьютерлашган назорат тизими
• Кирувчи фильтр 1 микронли
• Муҳимлик даражасининг электрпневматик панели
• Поғоналараро босим датчиклари
• Blowdown ёки клапанлар туртгичлари билан ишга тушириш
• Ҳаво-сув совитиш

ГАЗ УСКУНАСИ УЧУН ФОЙЛАНИШ МУМКИН БЎЛГАН ОПЦИЯЛАР:
• Газни тайёрлаш ва қуритиш тизими
• Коалесцентли фильтр-сепаратори
• 100% OIL FREE
• Портлашдан ҳимоялаш қилиб ишланган бошқарув шкафи
• ИНВЕРТЕР частотали ростлаш тизими ва иш унумдорлигини компьютерли бошқариш
• Софт-стартерли ишга тушириш
• Ҳаво-сув совитиш
• Зангламас пўлатли қувурли боғланиш
• Поғоналараро ҳарорат датчиклари
• Тебраниш датчиклари
• 500 дан 1800 rpm гача айланиш тезлиги

Компрессор ёки АГНКСлар учун малумот сураш!